Badanie techniczne pojazdu – na czym to polega?

Young bearded worker of technical service concentrating on examination of car engine and finding out the problem

W powszechnie panującym poglądzie na ten temat przegląd techniczny jest tożsamy z badaniami technicznymi, a tymczasem takie rozumowanie jest błędne. Dwa różne nazewnictwa, dla dwóch różnych zagadnień, chociaż oba odnoszą się do stanu technicznego auta. Czym w takim razie jest dokładnie badanie techniczne pojazdu i co je odróżnia od technicznego przeglądu?

Badania techniczne a przeglądy techniczne

Badania techniczne dotyczą wszystkich rodzajów poruszających się po drogach pojazdów silnikowych i co istotne, są badaniami obowiązkowymi. Takie badania przeprowadzają stacje diagnostyczne pojazdów i tylko pozytywna weryfikacja stanu technicznego pojazdu umożliwia dopuszczenie go do ruchu drogowego. Natomiast przeglądy techniczne są przeglądami rekomendowanymi przez producentów danego auta lub motocykla do przeprowadzenia w pewnych wytyczonych okresach. Takie przeglądy nie są obowiązkowe, a służą sprawdzeniu stanu pojazdu, wymienieniu zużytych części i ocenie pojazd pod względem użytkowym i bezpieczeństwa. Przeglądy techniczne wykonywane w ASO znacznie podnoszą wartość auta na rynku wtórnym, chociaż taki przegląd może przeprowadzić każdego rodzaju warsztat samochodowy.

Kiedy zachodzi obowiązek wykonania badań technicznych?

Czas na przeprowadzenie badań technicznych pojazdu uzależniony jest od jego wieku;

• auta nowe po trzech latach od momentu rejestracji;
• dla auta nowego po pierwszych badaniach kolejne musza zostać przeprowadzone po dwóch latach;
• dla wszystkich aut starszych od pięciu lat badania techniczne muszą być przeprowadzane co roku;
• po wypadkach, po pierwszej rejestracji po sprowadzeniu auta z zagranicy oraz auta przystosowywane do przewozu materiałów niebezpiecznych, a także auta po zmianach konstrukcyjnych muszą mieć przed wprowadzeniem do ruchu drogowego zaktualizowane badania techniczne.

Jak przebiega badanie techniczne

Badania techniczne przeprowadzane są w pewien standaryzowany sposób:

• na początek sprawdzany jest numer VIN pojazdu oraz potwierdzana jego zgodność z danymi widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym;
• sprawdzenie wyposażenia dodatkowego, a w szczególności istniejących instalacji LPG lub CNG wraz z homologacją;
• właściwe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, a więc sprawność układu hamulcowego i kierowniczego wraz z ze stanem ogumienia. Następnie sprawdzane jest zawieszenie, silnik z układem wydechowym i poziomem emisji spalin, oświetlenie, karoseria, sprawność działania pasów bezpieczeństwa oraz obecność obowiązkowego wyposażenia dodatkowego w pojeździe.

Koszt badania technicznego wynosi obecnie od 60 do 200 złotych, przy czym ten koszt wzrasta o jedną trzecią w wypadku istnienia w aucie instalacji LPG/CNG.